ReiThe warm-upIkkyoIrimi-nageThe Aikido seminar by Sergei RychkovThe Aikido seminar by Sergei RychkovKote-gaeshiKote-gaeshiGenki-kokyu-nageKote-gaeshiKote-gaeshiKote-gaeshi

See also

Share it